Pracovnělékařská péče

V rámci pracovnělékařských služeb zabezpečujeme ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Tuto péči je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel dle platné legislativy. Každý zaměstnavatel by měl mít pro své zaměstance  smluvně zajištěného “závodního” lékaře. Bez smluvního podkladu může v ordinaci praktického lékaře absolvovat pracovnělékařskou prohlídku pouze zaměstnanec bez větších pracovních rizik, v tzv. kategorii 1.

Jsem zaměstnanec…

Co s sebou na pracovnělékařskou prohlídku?

  • zaměstnavatelem vyplněná žádost o prohlídku (viz. dokumenty ke stažení)
  • výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře
  • vzorek moči
  • brýle na dálku (v případě, že je nosíte)

Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Jsem zaměstnávatel…

V současné době v naší ordinaci nemáme volné kapacity pro výkon pracovnělékařských služeb.