Ceník výkonů

 Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami:

Řidičský průkaz 450,- Kč
Řidičský průkaz – prodloužení ŘP nad 65 let 350,- Kč
Vstupní, periodicka, mimořádní, výstupní prohlídka pro zaměstnání 450,- Kč
Vyšetření pro vydání či prodloužení zbrojního průkazu 500,- Kč
Vyšetření před UPT /mimo zdrav.indikaci/, kosmetickými výkony 500,- Kč
Zdravotní průkaz 250,- Kč
Potvrzení prihlášky na vysokou nebo střední školu zdarma
Žádost o umístnění do domova pro seniory 250,- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění 200,-Kč
Výpis z dokumentace 200,- Kč
Zpráva pro účely komerčného pojištění dle časové náročnosti 300 – 500,- Kč
Vystavené kopie ztracené PN, administrativní úkon na žádost pacienta 100,-Kč
Vyšetřené okultního krvácení na žádost pacienta 200,-Kč
Kopírovaní dokumentace – 1 stránka 5,-Kč
30 minut práce lékaře 500,-Kč

Z důvodu časové náročnosti se k vyšetření pro řidičský průkaz, prohlídku do zaměstnání či pro vydání zbrojního průkazu prosím předem objednejte.
Ceník očkovacích látek na vyžádání u sestry. Ceny očkovacích látek kolísají, cena není stabilní.

Platnost ceníku od 21.9.2021